Polisa turystyczna ma za zadanie ochronić ubezpieczonego przed niespodziewanymi sytuacjami, które mogą wydarzyć się w czasie zagranicznego wyjazdu. Pozwala uzyskać wsparcie finansowe na wypadek różnych zdarzeń losowych. Przeczytaj, dlaczego warto zdecydować się na takie ubezpieczenie i jaki zakres ochrony ono gwarantuje.

Treść sponsorowana

1. Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków

Polisa turystyczna często obejmuje ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki temu zapewnia Ci ochronę finansową w sytuacji, gdy doznasz uszkodzenia ciała spowodowanego jakimś zdarzeniem. Mowa tu m.in. o urazach, złamaniach kości, utracie kończyn czy kalectwie. Po wypadku możesz liczyć na wsparcie materialne umożliwiające np. pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji. Ponadto rodzina ma szansę uzyskać niezbędną pomoc pieniężną na wypadek Twojej śmierci.

Warto wiedzieć! O ubezpieczenie NNW o odpowiednim zakresie ochrony powinny zadbać zwłaszcza osoby, które w czasie wyjazdu planują uprawiać tzw. sporty wysokiego ryzyka. Zaliczają się do nich m.in. alpinizm, wspinaczka górska czy kitesurfing.

2. Pokrycie kosztów leczenia za granicą

Podstawowym elementem większości turystycznych pakietów stworzonych z myślą o podróżnych jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ). Dotyczy ono niezbędnych i udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Najczęściej ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za wizytę lekarską, środki i leki przepisane przez specjalistę, badania zlecone przez lekarza, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, a także leczenie stomatologiczne (obejmujące ostre stany zapalne i bólowe).

Podczas czytania ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) dotyczących kosztów leczenia może pojawić się pytanie: „co jest klauzula alkoholowa?”. Warto wiedzieć, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega wyłączenie swojej odpowiedzialności odnośnie do zdarzeń, do których doszło w stanie nietrzeźwości. Klauzula alkoholowa umożliwia skorzystanie ze wsparcia ubezpieczyciela, nawet gdy poszkodowany w czasie zdarzenia znajdował się pod wpływem napojów wysokoprocentowych.

3. Ubezpieczenie assistance

Assistance to bardzo przydatne rozszerzenie podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Zapewnia informacyjne, prawne i organizacyjne wsparcie ubezpieczyciela w czasie wyjazdu. Obejmuje koszty transportu, np. na lotnisko, do hotelu czy z miejsca wypadku do lekarza. Umożliwia również opłacenie innych usług pomocowych związanych m.in. z przeprowadzeniem akcji ratowniczej i poszukiwawczej, sprawowaniem opieki nad dziećmi, pomoc w razie utraty dokumentów czy pieniędzy. W ramach assistance możesz też liczyć na pomoc w dostarczeniu niezbędnych leków, wsparcie tłumacza czy udzielenie informacji na temat placówek medycznych.

4. Ochrona bagażu podróżnego

W skład pakietu turystycznego często wchodzi również opcjonalne ubezpieczenie bagażu podróżnego. Taka polisa pozwala zabezpieczyć się przed uszkodzeniem przewożonych przedmiotów. Przeważnie ochrona dotyczy sytuacji, w których bagaż zostanie skradziony lub zniszczony na skutek rabunku, wypadku w czasie transportu czy rozmaitych zdarzeń losowych (np. pożaru, huraganu, wybuchu czy trzęsienia ziemi).

5. Polisa OC na czas wyjazdu

W ramach polisy turystycznej można zdecydować się również na polisę OC (odpowiedzialności cywilnej). Pozwala ona zabezpieczyć majątek osobisty ubezpieczonego przed koniecznością zapłaty świadczeń za wyrządzone szkody na zdrowiu lub mieniu. Uszkodzenia objęte ubezpieczeniem mogą wystąpić na skutek czynności wykonywanych przez samego ubezpieczonego, jego dzieci czy nawet zwierzęta.

Przy wyborze opcjonalnego pakietu OC podróżnego warto zwrócić uwagę na dość duży wachlarz wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Wiele firm odmawia wsparcia w opłaceniu kosztów szkód wyrządzonych np. w wyniku udziału ubezpieczonego w bójce (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) czy prowadzenia pojazdu bez niezbędnych uprawnień.

Podsumowanie

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia dość duży zakres ochrony. Umożliwia zabezpieczenie się przed wypadkami, których nie da się przewidzieć w czasie wyjazdu. Stanowi niewielki procent ogólnych wydatków ponoszonych w związku z urlopem. Jednocześnie może ochronić Cię przed poniesieniem wysokich kosztów leczenia za granicą czy koniecznością wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody.

Podstawową polisę warto uzupełniać o opcjonalne rozszerzenia, aby maksymalnie dopasować ofertę do własnych potrzeb. Finalna cena składki zależeć będzie m.in. od celu podróży, specyfiki wyjazdu, wybranych sum gwarantowanych, zakresu ochrony i długości pobytu. Wartość polisy można oszacować za pomocą kalkulatora ubezpieczeń podróżnych. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na rankomat.pl? Sprawdź! Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, aby uzyskać dostęp do zestawienia kilkunastu ofert od różnych towarzystw ubezpieczeniowych.